fbpx

Formularz zgłoszenia na Weekend z Duchem Świętym 17-19.05.2024

Dynamika kursu wymaga, by uczestniczyć w nim od początku do końca na miejscu.
Jeśli już teraz wiesz, że nie możesz uczestniczyć w całości, to najlepiej wybierz inny termin.

Pieniądze (a raczej ich brak) nie są przeszkodą dla przyjazdu. Gdyby tak miało być, to prosimy o kontakt lub adnotację w komentarzu wyżej.

Płatność

Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa
Metoda płatności
Wpłata na konto