Powyższy diagram przedstawia proponowane przez nas etapy formacji małżeństw, ale nie tylko dla nich.

Podstawą jest Kurs Filip w dwóch odmianach: małżeńskiej i otwartej (tu jedyny warunek, to wiek powyżej 19 lat).

Formacja uzupełniająca zawiera jeszcze inne propozycje otwarte dla wszystkich niezależnie od stanu.

W kursie lub rekolekcjach uczestniczymy od początku do końca.
Nie ma możliwości uczestnictwa tylko w jego części (poza przypadkami losowymi).

Zabierz ze sobą:

  • Pismo Święte
  • Miękkie kapcie
  • Dodatkowo na Kurs Filip rzecz dla Ciebie najcenniejszą lub jej symbol,
  • a na Kurs Tobiasz i Sara, Rekolekcje z bł. Quattrocchi i Kurs o dialogu także odświętne ubranie.

Potwierdzenie

Potwierdzeniem udziału jest wpłata zadatku w wysokości połowy opłaty za dany kurs lub rekolekcje. Przelewu należy dokonać na konto:

Parafia św. Huberta - Centrum Formacji Rodzin
ul. Białej Brzozy 23, Zalesie Górne 
98 1020 1169 0000 8902 0155 0458

Uwaga! w tytule przelewu wpisz datę i nazwę
kursu oraz kontakt do Ciebie (mail lub telefon).

W Kursie Przedmałżeńskim uczestniczą oboje narzeczeni
od początku do końca i nie ma wyjątku od tej reguły.

Nie ma możliwości uczestnictwa tylko w jego części.

Wypełnienie i wysłanie formularza nie oznacza automatycznego przyjęcia na kurs.
Brak uzasadnienia wyboru kursu w formie tzw. nadzwyczajnej (skróconej)
jest równoznaczne z niedopełnieniem formalności związanych z rejestracją na kursie
i skutkuje odrzuceniem wniosku.

Przebieg i dynamika kursu zależna jest od aktywności uczestników. Należy jednak 
nastawić się na ciężką pracę i mocowanie się z trudami, nie tylko tematów do rozważania
zadanych przez Kościół, ale również czasu, który należy poświęcić na zaangażowanie się podczas kursu.

W przypadku nie zakwalifikowania na kurs przedmałżeński w formule nadzwyczajnej,
prosimy skorzystać z informacji o wszystkich formach przygotowania do Sakramentu
Małżeństwa na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej: www.archidiecezja.warszawa.pl

Trzy, obowiązujące narzeczonych, spotkania w Poradni Rodzinnej są kontynuacją rozpoczętego
na kursie tematu naturalnego planowania, dlatego należy je odbyć po kursie przedmałżeńskim.
Informacje o poradniach w Warszawie można znaleźć na stronie Archidiecezji Warszawskiej.

Dom Rekolekcyjny w Zalesiu Górnym zapewnia pełne zakwaterowanie i wyżywienie.

Noclegi w Domu Rekolekcyjnym są obowiązkowe.

Zabierz ze sobą:

  • Pismo Święte
  • wygodne obuwie np. miękkie kapcie
  • rzeczy osobiste ew. leki
Czytaj więcej...

Ten kurs to swoiste rekolekcje dla małżonków. To czas odnowienia, a może po raz pierwszy podjęcia decyzji o tym na kim budować małżeństwo. To spotkanie dwóch wspólnot osób: Boga w Trójcy Jedynego z małzeństwem, które stanowi jedność męża i żony.

Terminy i zapisy >>

Czytaj więcej...

Synod o rodzinie z 2015 r wraz z kanonizacją małżeństwa Ludwika i Zelii Martin, dał nowy powiew Ducha Świętego, który zaprasza i POSYŁA do służby małżonków. By głosić Dobrą Nowinę słowem, pracą, świadectwem życia i na wszelkie inne sposoby ... po prostu jak Duch Święty tego chce.

Wszystkie małżeństwa, które chcą służyć razem zapraszamy na Kurs Posłani (Pryscylla i Akwila).

Terminy i Zapisy >>

Czytaj więcej...

Na tym kursie kobiety mogą dostrzec nowe oblicze swoich mężów, a mężczyźni odkryć nowe sposoby okazywania miłości żonom.

Jest to unikatowy kurs, w którym towarzyszą nam dwie pierwsze pary małżeńskie wyniesione na ołtarze.

Czytaj więcej...

Celem kursu o dialogu jest uświadomienie, że dialog małżeński jest chwilą szczególnego działania łaski sakramentu małżeństwa. Wiemy jak wiele możemy zbudować dzięki dobrej komunikacji, wiemy też, jak wiele rzeczy możemy zburzyć, jeżeli komunikacji tej zabraknie. Dobre decyzje są wynikiem refleksji, która potrzebuje czasu, ciszy, która wymaga pracy i jest ostatecznie wsparta łaską.

Terminy i zapisy >>

Czytaj więcej...

Kurs Przedmałżeński, w formie nadzwyczajnej, przeznaczony jest dla narzeczonych, którzy z uzasadnionych powodów - takich jak:
zamieszkiwanie poza granicami kraju lub w różnych miastach, specyficzny rodzaj pracy - nie mogą uczestniczyć w formie zwyczajnej
katechizacji przedślubnej. Warunkiem przyjęcia na kurs jest podanie uzasadnienia podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

Jest to kurs wyjazdowy z noclegami i pełnym wyżywieniem i ze względu na jego charakter nie ma możliwości dojeżdżania na zajęcia.
Noclegi w Domu Rekolekcyjnym są obowiązkowe.

Czytaj więcej...