fbpx

Celem kursu o dialogu jest uświadomienie, że dialog małżeński jest chwilą szczególnego działania łaski sakramentu małżeństwa. Wiemy jak wiele możemy zbudować dzięki dobrej komunikacji, wiemy też, jak wiele rzeczy możemy zburzyć, jeżeli komunikacji tej zabraknie. Dobre decyzje są wynikiem refleksji, która potrzebuje czasu, ciszy, która wymaga pracy i jest ostatecznie wsparta łaską.

Terminy i zapisy >>

dialog 2

W czasie tego weekendu chcemy wspólnie popracować nad dialogiem rozumianym jako sposób komunikacji, który prowadzi do spotkania osób. Możemy powiedzieć, że spotkanie osób będzie pełne jeżeli wszyscy uczestnicy dopuszczą do głosu Jezusa, który mieszka w każdym z nas, a jest jeden. Zatem dialog jest narzędziem służącym do budowania jedności, czyli rozwoju miłości.

Na tym kursie opieramy się na metodologii dialogu małżeńskiego wypracowanej przez ruch Equipes Notre Dame założony przez ks. Henri Caffarela we Francji, (w Polsce przejął ją m.in. ruch Światło Życie), zwanej Obowiązkiem Zasiadania. Jest to  konkretna propozycja prowadzenia dialogu, w której obowiązują ścisłe reguły, które poznajemy bliżej w trakcie kursu.

Źródłem inspiracji dla tej praktyki jest ewangelia wg św. Łukasza, gdzie dwa razy wspomniana jest sytuacja, w której przed rozpoczęciem działania trzeba usiąść i zastanowić się

"Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie?"
(Łk 14, 28).

"Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu?"
(Łk 14, 31).

Zasady, te mogą być z powodzeniem wykorzystywane w życiu codziennym.